حضرت على (ع) فرمودند: در بين مردم آن كس از همه قوى تر است كه تسلطش بر هواى نفس خويش، بيشتر باشد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » رنکینگ ۱۳۹۸
  • 18 مارس 2020 - 18:55
  • 311 بازدید
  • ارسال توسط :

وزن ۲۴ کیلوگرم

ردیف نام و نام خانوادگی جمع امتیاز

۱

ابوالفضل حاتم پور

۸۰

۲

حسن جعفری سید آبادی

۴۰

۳ صالح قیامتی

۳۰

 

وزن ۲۷ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

امین آغشته

۱۰۰

۲

امیر عباس رحیمی

۶۰

۳

امیر علی جغتایی

۵۰

۴

محمد امین گروهی

۵۰

 

وزن ۳۰ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

امیر عباس رحیمی

۷۰

۲

محمد امین بابادی

۶۰

۳

یاسین خدادادی

۵۰

۴

یوسف رمضانی

۵۰

 

 

وزن ۳۰ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

امیر عباس رحیمی

۷۰

۲

محمد امین بابادی

۶۰

۳

یاسین خدادادی

۵۰

۴ یوسف رمضانی

۵۰

 

وزن ۳۴  کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

رضاشایان نژاد

۱۰۰

۷

مبین نظری

۹۰

۳

علیرضا حسن پور

۵۰

۴ ابوالفضل رنجبر

۵۰

 

وزن ۳۸  کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

محمد صادق جوشن بره

۱۱۰

۲

یاسین سرباز

۷۰

۳

علی تقی زاده

۶۰

۴ محمد جواد گروهی

۵۰

 

وزن ۴۲  کیلوگرم

ردیف نام و نام خانوادگی جمع امتیاز

۱

صالح بابادی

۱۱۰

۲

محمد امین رحمانی

۶۰

۳

رضا حسن پور

۵۰

۴ حمیدرضا اسکندری

۵۰

 

وزن ۴۶ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

حمید رضا کارگر(شهدای فریزی)

۱۸۰

۲

جلال پارسا دوست

۹۰

۳

امیرحسین خوشقدم

۷۰

۴

امیر محمد کوهجانی

۶۰

۱۸ امیر حسن روحانی

۶۰

 

وزن ۵۰ کیلوگرم

ردیف نام و نام خانوادگی جمع امتیاز

۱

حسین بخشی

۱۷۰

۲

مهدی نظام پور

۱۵۰

۳

امین جهانبانی

۱۰۰

۴ علی سپهری

۹۰

 

وزن ۵۵ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

امیر حسین عباسی

۷۰

۲

امیر ابراهیمی

۷۰

۳

سعید عفتی

۷۰

۴

بهرام علیپور

۲۰

 

وزن ۶۰ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

ابوالفضل عیسی زایی

۲۹۰

۲

عرفان سعادتی

۲۰۰

۳

کیوان مهدی زاده

۱۵۰

۴

حسن یوسفی

۱۰۰

۵

پیمان علیجانی

۱۰۰

 

وزن ۶۶ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

ابوالفضل عیسی زایی

۲۲۰

۲

امیر حسین مرادی

۱۹۰

۳

حسن فروتن

۱۱۰

 

وزن ۷۳  کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

حیدر زحمتکش

۴۰۰

۲

محمد شهرکی

۱۲۰

۳

احسان خاضع

۱۰۰

۴

محمد مهدی قاسمی

۸۰

۵

محمد رضا جاوید نظام دوست

۸۰

 

وزن ۸۱  کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

امین کامیابی نیا

۳۴۰

۲

ابوالفضل صداقت

۱۷۰

۳

میلاد نیک روش

۷۰

۴

بهزاد اعتمادی

۷۰

۵

فرزاد اسدیان

۷۰

 

وزن ۹۰ کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

عادل آزموده

۲۵۰

۲

مرتضی مختارزاده یزدی

۱۵۰

۳

علی واله

۸۰

۴

حامد باقری نیا

۷۰

۵

علی مولایی

۷۰

۶

مهدی بیدل

۷۰

 

 

وزن ۱۰۰  کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

علی پرهیزگار

۲۸۰

۲

ابوالفضل ترابی

۲۳۰

۳

فردین شاهباز

۷۰

۴

مرتضی مختارزاده یزدی

۷۰

۵

محمد امین چراغ

۷۰

 

 

وزن ۱۰۰ + کیلوگرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

جمع امتیاز

۱

محمد مهدی راستگر

۱۳۰

۲

فرزین شاهباز

۸۰

۳

محمد دهقان

۷۰

۴

سهیل ایمانی

۶۰