حضرت على (ع) فرمودند: در بين مردم آن كس از همه قوى تر است كه تسلطش بر هواى نفس خويش، بيشتر باشد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » چارت هیات
  • 26 فوریه 2020 - 16:30
  • 345 بازدید
  • ارسال توسط :
احمد امیر فخریان - رئیس هیات جودو خراسان رضوی

احمد امیر فخریان – رئیس هیات جودو خراسان                               رضوی

حسن دوشنگی - دبیر هیات جودو خراسان رضوی

حسن دوشنگی – دبیر هیات جودو خراسان رضوی

مهری مهرپور - دنایب رییس بانوان هیات جودو خراسان رضوی

مهری مهرپور – نایب رییس بانوان هیات جودو                             خراسان رضوی