حضرت على (ع) فرمودند: در بين مردم آن كس از همه قوى تر است كه تسلطش بر هواى نفس خويش، بيشتر باشد.

 

ثبت نام دوره ها

 

۞ اخبار ویژه

آخرین اخبار ورزش آقایان ورزش بانوان